Compliance

Figueras Legal és un despatx d’advocats especialitzat en Compliance. Oferim serveis d’assessorament, consultoria i auditoria en compliment normatiu a tota mena de societats, entitats i empreses.


Els nostres experts, professionals amb una elevada formació i capacitació en tots els processos que formen part de l’acompliment normatiu, analitzen detingudament la situació de cada empresa per tal d’oferir una solució adaptada i personalitzada a les seves particularitats i necessitats. Per a això, comptem amb un model de prevenció contínuament actualitzat i adaptat a la normativa vigent.

A més de prevenir, evitar o pal·liar la responsabilitat penal del client davant de possibles incompliments, implementar correctament una estratègia de Compliance ideada i supervisada pels nostres experts li reportarà nombrosos beneficis. Entre ells, una millor posició en concursos públics i licitacions enfront de la competència, un sistema de transparència òptim internament i davant de tercers, així com aconseguir un entorn de treball ordenat i segur tant per a empleats com a directius.

Les nostres especialitats

  • Compliance Penal / anti suborn
  • 
Compliance Financer

  • Assessorament, consultoria i auditoria en Compliance
  • 
Anàlisi, disseny, implementació i revisió de sistemes de compliment normatiu
Informes de situació i anàlisi de riscos
  • 
Pla d’acció i mesures correctores
Formació en Compliance

  BARCELONA

   Calle Tuset nº 10 4º 2ª

  08006 Barcelona

  T.: (+34) 93 419 38 45
  F.: (+34) 93 322 16 53

  MADRID

  Gran Vía, 6,
  28013 | Madrid

  T.: (+34) 91 524 74 14
  F.: (+34) 91 524 74 99

  RECONEIXEMENTS