Dret Administratiu

Com a especialistes en Dret Administratiu, a Figueras Legal prestem assistència i assessorament legal en tota classe de procediments administratius a entitats del sector públic, així com a empreses privades i a particulars que es relacionen amb l’Administració.

Els professionals que integren el nostre Departament de Dret Administratiu, experts altament qualificats i amb una consolidada trajectòria, acompanyen als nostres clients durant tot el procés, oferint-los un assessorament continu i vetllant per la millor defensa dels seus interessos.

Per a això, a Figueras Legal posem a disposició dels nostres clients tota mena de normativa, jurisprudència i doctrina jurídica, contínuament actualitzada, amb els que estudiem detalladament cada cas per, posteriorment, oferir aquelles alternatives jurídiques que garanteixin la salvaguarda d’aquests.

La nostra àmplia experiència en la matèria i l’elevat percentatge de casos d’èxit ens avalen.

Les nostres especialitats

  • Servei de gestió i atenció dels requeriments d’informació i embargament cursats per les administracions públiques, com ara Hisenda Pública, Seguretat Social, Jutjats i Administracions locals. Aquest servei està dirigit principalment a empreses del sector financer (assegurador i bancari) i grans organitzacions. Prestat per lletrats amb dedicació exclusiva

  • Procediments administratius i contenciós-administratius
  • Subvencions i ajuts

  BARCELONA

   Calle Tuset nº 10 4º 2ª

  08006 Barcelona

  T.: (+34) 93 419 38 45
  F.: (+34) 93 322 16 53

  MADRID

  Gran Vía, 6,
  28013 | Madrid

  T.: (+34) 91 524 74 14
  F.: (+34) 91 524 74 99

  RECONEIXEMENTS