Dret de Competència

Figueras Legal és un despatx d’advocats especialitzat en Dret de la Competència. Des d’aquesta àrea d’especialització, el nostre Equip, integrat per professionals amb una formació específica en la matèria i nombrosos anys d’experiència en aquest tipus de procediments, estudia detalladament cada cas amb el ferm propòsit de vetllar pels interessos dels nostres clients.

Conscients de les pràctiques abusives existents en el mercat i que, irremeiablement, dificulten l’exercici de la lliure competència, a Figueras Legal oferim un assessorament integral a Pimes i grans empreses que requereixen dels nostres serveis per desenvolupar les seves respectives activitats en igualtat de condicions.


Els nostres especialistes ofereixen assistència lletrada integral, tant amb caràcter preventiu com de representació davant dels organismes i tribunals competents, en qüestions de màxima rellevància com, per exemple, la defensa de la competència, el control de concentracions i les ajudes d’Estat.

Les nostres especialitats

  • Competència deslleial
  • 
Acords comercials: Pactes de distribució o subministrament

  • Abusos de posicions de domini

  • Control de concentracions

  • Control d’ajudes d’Estat
Gestió d’expedients sancionadors

  BARCELONA

   Calle Tuset nº 10 4º 2ª

  08006 Barcelona

  T.: (+34) 93 419 38 45
  F.: (+34) 93 322 16 53

  MADRID

  Gran Vía, 6,
  28013 | Madrid

  T.: (+34) 91 524 74 14
  F.: (+34) 91 524 74 99

  RECONEIXEMENTS