Privacitat i Protecció de Dades

 • Assessorament en l’adequació a la normativa de protecció de dades
 • Anàlisi de riscos i proposta de mesures tècnic-organitzatives
 • Implantació del model de compliment de la normativa de protecció de dades
 • Serveis de Delegat de Protecció de dades (DPO) externalitzat

 • Suport al DPO intern

 • Auditories de compliment de la normativa de protecció de dades
 • Certificació de compliment de la normativa de protecció de dades

 • Formació i sensibilització d’equip directiu i empleats en matèria de protecció de dades

 • Avaluacions d’impacte en protecció de dades

 • Acords de confidencialitat i NDA
 • Transferències internacionals de dades. Consultes prèvies a l’AEPD

 • Drets d’imatge

 • Defensa jurídica en matèria de privacitat i protecció de dades

BARCELONA

 Calle Tuset nº 10 4º 2ª

08006 Barcelona

T.: (+34) 93 419 38 45
F.: (+34) 93 322 16 53

MADRID

Gran Vía, 6,
28013 | Madrid

T.: (+34) 91 524 74 14
F.: (+34) 91 524 74 99

RECONEIXEMENTS