Codi de Bones Pràctiques: Covid-19

Codi de Bones Pràctiques: Covid-19

Cristina de Prats – Abogada en Figueras Legal La pandèmia de la COVID-19 ha provocat una reducció significativa dels ingressos de nombroses empreses i autònoms. Mitjançant el Codi de Bones Pràctiques, es pretén articular una via perquè les entitats financeres...