Dret Contractual Civil i Mercantil

Una altra de les especialitats de Figueres Legal és, des dels seus orígens, el Dret Contractual, tant en la seva vessant civil com mercantil, caracteritzant-se per evitar l’ús de fórmules estandarditzades.

L’estudi de les concretes necessitats i dels diferents interessos en joc amb caràcter previ a la formulació d’un contracte donen com a resultat la formulació d’un marc de relacions que permet a les parts implicades l’establiment de relacions estables i fructíferes o, en el seu cas, l’obtenció de la solució òptima, des de tots els prismes jurídics, a l’assumpte puntual plantejat.

En aquest àmbit, Figueres Legal assessora, tant a particulars com a empreses pertanyents als més variats sectors i de qualsevol grandària, des de PIMES fins a companyies cotitzades.

L’experiència de Figueres Legal en aquest camp arriba qualsevol figura contractual, des de les clàssiques a les més innovadores, mereix destacar-se la dedicació específica a la contractació immobiliària i de la construcció.

Les nostres especialitats

  • Redacció, negociació i interpretació de contractes mercantils i civils de qualsevol classe, especialment, d’adquisició d’actius i unitats de negoci i col·laboració empresarial (agència, distribució, franquícia, concessió, comissió, intermediació i mandat)
  • Garanties personals i reals
  • Contractació immobiliària: compravenda, arrendament, permuta, entre d’altres

  BARCELONA

   Calle Tuset nº 10 4º 2ª

  08006 Barcelona

  T.: (+34) 93 419 38 45
  F.: (+34) 93 322 16 53

  MADRID

  Gran Vía, 6,
  28013 | Madrid

  T.: (+34) 91 524 74 14
  F.: (+34) 91 524 74 99

  RECONEIXEMENTS