Dret Societari

Figueres Legal és un Despatx d’Advocats especialitzat en Dret Societari, des de la seva constitució. La nostra àmplia experiència en aquest àmbit d’actuació ens capacita per a oferir solucions eficaces i innovadores en tota mena de procediments mercantils, amb el ferm propòsit de respondre satisfactòriament a les diferents necessitats dels nostres clients.

Per a això, a Figueres Legal comptem amb un qualificat equip de professionals experts en matèria contractual civil i mercantil. Aquests especialistes, reconeguts en el sector gràcies a l’ampli bagatge professional que acumulen, estudiaran detalladament cada cas amb la finalitat de garantir al client la millor defensa dels seus interessos i oferir-li un òptim blindatge legal.

El nostre assessorament integral a empreses aporta a aquestes la seguretat jurídica que demanden per a fer front a complexos processos de la pràctica mercantil i societària, com poden ser la constitució, adquisició, fusió, escissió, transformació, dissolució o liquidació d’entitats, l’actualització dels seus estatuts o les accions de responsabilitat dels administradors, entre altres pràctiques.

Compromesos amb els interessos dels nostres clients, des de l’àrea mercantil de Figueres Legal els acompanyarem durant tot el procediment, aportant-los una assistència lletrada integral, d’elevada qualitat tècnica i jurídica, i amb la protecció d’un equip compromès, rigorós i de contrastada experiència.

Les nostres especialitats

  • Plantejament i execució d’operacions societàries
  • Operacions de reestructuració empresarial
  • Processos de due diligence
  • Pactes i conflictes entre socis
  • Protocols familiars
  • Accions de responsabilitat social contra administradors
  • Secretariat del Consell d’Administració

  BARCELONA

   Calle Tuset nº 10 4º 2ª

  08006 Barcelona

  T.: (+34) 93 419 38 45
  F.: (+34) 93 322 16 53

  MADRID

  Gran Vía, 6,
  28013 | Madrid

  T.: (+34) 91 524 74 14
  F.: (+34) 91 524 74 99

  RECONEIXEMENTS